Samenlevingscontract

Het is bij het kopen van een eigen woning samen met je partner verstandig om een aantal notariële zaken te regelen. Op die manier zorg je ervoor dat de verschillende afspraken duidelijk zijn en staat ook op papier welke spullen van jou zijn en welke van je partner. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld op het moment dat jij of je partner komt te overlijden, of jullie relatie toch niet blijkt te werken? Je kunt dan misschien geen aanspraak maken op je eigen spullen, de inboedel kan dan 50/50 verdeeld worden, ook als het voornamelijk jouw spullen zijn. Als je in het bezit bent van waardevolle zaken of een unieke verzameling o.i.d., is het verstandig deze zaken op papier te zetten en met de details (serienummer, omschrijving en/of foto’s) aan het contract toe te voegen.

Erven bij overlijden

Vooral het overlijden van jou of je partner kan grote gevolgen met zich meebrengen, op het moment dat jullie samen een woning gekocht hebben. Kom je bijvoorbeeld zelf te overlijden, dan is je partner niet automatisch voor de volle 100% eigenaar, als jullie dat niet hebben geregeld in een testament. In plaats daarvan kan jouw familie, c.q. jouw wettelijke erfgenamen aanspraak maken op jouw deel van de woning en van je partner verlangen dat hij hen uitkoopt. Een samenlevingscontract verandert hier niets aan, hierin zijn alleen je persoonlijke spullen opgenomen! De helft van het huis erven (althans, de waarde ervan) kan alleen in een testament geregeld worden.

Inhoud van het samenlevingscontract

In principe ben je vrij om samen met je partner de inhoud van het samenlevingscontract te bepalen. Denk bijvoorbeeld na over de manier waarop jullie de inkomsten en de kosten van de huishouding – naar rato – willen delen. Je kunt afspreken en vastleggen dat je jaarlijks een inventarisatie maakt van wie welke kosten betaald heeft en als de ene partner meer betaald heeft dan de ander, kan dit verrekend worden. In onderling overleg kan de kostenverdeling herberekend worden als een van jullie meer of minder gaat verdienen. Als je niet jaarlijks verrekent, kan je recht op verrekening na verloop van tijd komen te vervallen, dus zorg ervoor dat je de boel tijdig “gladstrijkt”.

Denk daarnaast na over de kosten van de huishouding en wat daartoe behoort. Vallen de kosten voor de boodschappen hieronder en hoe zit het met de kosten van het schoonmaken in jullie woning? Maak goede afspraken en denk ook na over de situatie waarin jij of je partner niet langer de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de financiering van de woning. Wat gebeurt er op dat moment? Leg dit goed vast in het samenlevingscontract, om ervoor te zorgen dat jullie samen niet in de problemen zullen komen bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.