Leveringsakte

Ga je een huis kopen? Dan wordt er een leveringsakte opgesteld bij de notaris. We spreken ook wel van een transportakte of een overdrachtsakte, aangezien het er uiteindelijk voor zorgt dat het jouw huis wordt. Op het moment dat je de leveringsakte getekend hebt en de notaris het afschrift heeft ingeschreven in het kadaster en in de openbare registers, is de woning daadwerkelijk van jou.

De notaris brengt kosten in rekening voor het opstellen van de leveringsakte, dus houd daar rekening mee bij de financiering van je woning. Het gaat over het algemeen om een paar honderd euro, al verschilt dat per notaris. Vergelijk verschillende notarissen met elkaar als je als koper van de woning de mogelijkheid hebt om een notaris te kiezen. Is die mogelijkheid er niet? Dan is het in ieder geval verstandig om bij de notaris na te gaan wat de kosten van de leveringsakte zullen zijn. Je kunt dan besluiten om dit mee te nemen in de financiering, of de kosten zelf te voldoen uit de eigen middelen die je beschikbaar hebt.

Overeenstemming leveringsakte met de koopakte

Het is van belang dat de leveringsakte in overeenstemming is met de eerder getekende koopakte. In de koopakte teken je voor de koop van een bepaalde woning en de eventuele aanvullende rechten of ruimten die daarbij horen. Bij appartementen bijvoorbeeld voor gezamenlijk gebruik van de galerij om bij je voordeur te komen. Als er een recht van overpad van toepassing is, geef je toestemming aan derden om gebruik te maken van bijvoorbeeld een pad dat langs je huis loopt. De grond is van jou, maar mensen mogen er gebruik van maken om bij hun eigen woning te komen, als dat niet anders kan. Omdat dit een inbreuk op je privacy kan betekenen, moet je daar van tevoren wel goed over nadenken. Misschien kun je bepaalde maatregelen nemen om het gebrek aan privacy te beperken, maar de ander toch de gelegenheid te geven om gebruik te maken van de grond.

Afschrift van de leveringsakte

De leveringsakte zorgt voor de daadwerkelijke overdracht van het eigendom van de woning, waardoor deze van jou wordt. Houd er rekening mee dat alleen het tekenen van de leveringsakte daar niet voldoende voor is. Het is van belang dat de notaris het afschrift van de leveringsakte inschrijft in het kadaster en in de openbare registers die daarvoor bedoeld zijn. Is dit eenmaal gebeurd? Dan is de leveringsakte op de juiste manier opgemaakt en vindt de overdracht van het eigendom plaats, waardoor je vanaf dat moment daadwerkelijk de eigenaar van je eigen woning bent!