Hypotheekakte

De hypotheekakte wordt opgemaakt door de notaris, die de akte zal passeren. Dat is een chique manier om te zeggen dat de verkoper het huis officieel aan jou overdraagt. De notaris zal de akte, die je ruim van tevoren in concept ontvangt, voorlezen en ondertekenen, waarna het de beurt aan de koper en verkoper is om de akte ook te ondertekenen en de sleutel over te dragen. Vanaf dan is het huis van jou en ben je verantwoordelijk voor het betalen van de hypotheek, maar ook voor praktische zaken, zoals het verzekeren van het pand, dus zorg dat dit geregeld is op de dag dat je de sleutel krijgt!

Onroerend goed als onderpand

Tijdens het ondertekenen van de hypotheekakte geef je de woning als onderpand aan de bank, zodat deze je de geldlening kan verstrekken. De notaris neemt in de hypotheekakte op dat je de woning als onderpand inbrengt en dat je bijvoorbeeld niet langer het recht hebt om deze zonder toestemming van de bank te verkopen. Laat de hypotheekakte door de notaris toelichten, aangezien hij of zij je op zowel de inhoud als de mogelijke gevolgen hiervan kan wijzen.

Geldlening en bouwdepot

Op het moment dat je een woning gaat kopen door middel van het afsluiten van een hypotheek, maak je gebruik van een uitgebreide geldlening. Dit geld leent men je niet zomaar, aangezien dit gebeurt in ruil voor het onderpand dat je te bieden hebt.
Koop je een nieuwbouwwoning? Dan zal er doorgaans sprake zijn van een bouwdepot, waarin het geld van de lening wordt gestort. Uit dit depot kun je vervolgens de verschillende bouwtermijnen voldoen, op het moment dat deze komen te vervallen. Je gaat rente betalen over het bedrag dat je hebt opgenomen.

Ondertekenen bij de notaris

De hypotheekakte wordt opgemaakt door de notaris, hij of zij zal je een brief sturen met daarin de datum en tijd waarop je op zijn of haar kantoor verwacht wordt voor ondertekening van de akte. In de meeste gevallen zal de bank een medewerker van het kantoor machtigen om de hypotheekakte te ondertekenen. Dat betekent dat alle partijen aanwezig zijn en je het onderpand in ruil aan kunt bieden voor de geldlening die je nodig hebt. Heb je de hypotheekakte ondertekend? Dan wordt het geld aan je verstrekt en kun je de woning dus daadwerkelijk kopen, al breng je het onderpand hiervan in bij de bank. De notaris zorgt ervoor dat alle bedragen betaald worden, je krijgt het geld dus niet op je eigen rekening gestort.